المنت میله ای

المنت های صنعتی میله ای، قابل انطباق با کاربردهای فراوانی است که در آن گرمای الکتریکی مورد نیاز می باشد.  المنت های میله ای می توانند به صورت مستقیم و خمیده در اشکال مختلف مورد استفاده قرار گیرد. سیم مورد استفاده در هسته هیترهای میله ای شرکت آریسان، آلیاژ کروم نیکل (۲۰% کروم-۸۰% نیکل) می باشد. هسته المنت از دوطرف متصل به سر سرد و سپس پین های قابل اتصال به جریان الکتریسیته می باشد. ماده پرکننده فضای داخلی المنت، اکسید منیزیم می باشد که عایق جریان الکتریسیته و هادی حرارتی مناسبی می باشد. عمده کاربرد این نوع المنت در دستگاه های فرمینگ، گرم کننده های مستغرق در مایعات و … می باشد.

 فرم های قابل سفارش و ابعاد مورد نیاز آنها جهت سفارش:

tub45

 

انواع ترمینال قابل سفارش:

 

tub56

 

جدول زیر شامل سایزهای روتین در قطر ۸ میلیمتر است که در سایر قطرها، سایزها و مشخصات مطابق با نیاز مشتری قابل سفارش می باشد:

8