المنت فلنج دار

هیتر های فلنج دار دارای ظرفیت بالای گرمایی هستند و برای گرم کردن مایعات مانند آب و روغن و همینطور گازها در مخازن و لوله ها و انتقال حرارت در محیط های ویژه با ظریب خطر بالا استفاده می شود.
میله به کار رفته در مدل های استاندارد از جنس فولاد زنگ نزن و فلنج آنها از جنس برنج فورج شده است. به علت تماس مستقیم این نوع المنت با گاز و مایع، سرعت گرم شدن بسیار بالا می باشد.