Slide background
Slide background
Slide background

المنت سیلیکون کارباید

ایجاد حرارت در کوره های الکتریکی بوسیله المنت های سیلیکون کارباید بسیار اقتصادی ،قابل اعتماد ، تمیز بی صدا و ایمن است . در این روش مشکل ذخبره سوخت،  دسترسی به سوخت و نگرانی از سیسم تهویه مناسب جهت خروج گازهای ناشی از احتراق وجود نخواهد داشت.در این روش می توان دما را به طور دقیق کنترل نمود.

این نوع المنت حرارتی قابلیت مقاومت در برابر اکسیداسیون یا تغییرات شیمیایی در دمای بالا را دارا می باشد. المنت سیلیکون کارباید از دو قسمت سرد و گرم تشکیل شده است که قسمت سرد دارای مقاومت پایینی جهت انتقال جریان الکتریسته می باشد که انتهای قسمت سرد جهت اتصال بهتر و کاهش مقاومت الکتریکی در نقطهاتصالتوسط آلومینیوم پوشانده می شود.

المنت های حرارتی سیلیکون کارباید قابلیت تامین دما تا ۱۶۰۰ درجه سانتیگراد را دارا می باشند.

شرکت بهین تجارت آریسان تامین کننده المنت های سیلیکون کارباید با بالاترین کیفیت و طول عمر و قابلیت اطمینان می باشد.

این نوع المنت حرارتی از نظر ظاهری و عملکرد  در انواع ذیل قابل تامین می باشند:

۱) المنت سیلیکون کارباید میله ایRod1

۲) المنت سیلیکون کارباید اسپیرال دو طرفه

Spiral

۳) المنت سیلیکون کارباید اسپیرال یکطرفهSpiral double

۴) المنت سیلیکون کارباید U شکلU type

۵) المنت سیلیکون کارباید U شکل دوبلU type double

۶) المنت سیلیکون کارباید دمبلی

Dumble