المنت ریخته گری شده

هیتر های ریخته گری شده متشکل از یک یا چند المنت حرارتی که از طریق عملیات ریخته گری بسته به کاربرد آن در آلیاژی از آلومینیوم، برنج  یا آهن جایگذاری می گردد. ریخته گری گرانشی، یک سطح همگن از مواد ریخته گری شده ایجاد می کند که باعث می شود توزیع حرارت به طور کاملا یکنواخت در کل سطح صورت گیرد. هیترهای ریخته گری شده می تواند درجه حرارت سطحی بالغ بر ۷۰۰ درجه سانتیگراد ایجاد نماید.
هیتر های ریخته گری آلومینیوم می توانند تا ۴۰۰ در جه سانتیگراد حرارت را تامین نمایند. برای ایجاد دماهای بالاتر به علت تفاوت در خواص مکانیکی این آلیاژها باید از آلیاژ های دیگر همانند برنج و آهن استفاده نمود.
شرکت آریسان از بهترین کیفیت المنت حرارتی در تولید این نوع هیتر استفاده می نماید که عامل اصلی در طول عمر این هیترها می باشد. نحوه سفارش از طریق ارسال طرح یانمونه محصول توسط مشتری صورت می گیرد که به دلیل دقت بسیار بالا در عملیات ریخته گری و ماشین کاری هیتر تولیدی دقیقا مطابق با طرح و نمونه آن می باشد.