المنت تخت

این نوع هیتر با توجه به ابعاد و مشخصات فنی مورد نیاز مشتری یا بر اساس نمونه دریافتی از مشتری کاملا سفارشی می باشد.